Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Αλλάζουν τα κριτήρια για τα δίμηνα στη ΔΕΗ

Την αλλαγή κριτηρίων των προσλήψεων με δίμηνες συμβάσεις αποφάσισε η ΔΕΗ, σε μια προσπάθεια να τα καταστήσει κοινωνικά δικαιότερα, δεδομένων των δυσχερών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Πλέον, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση έχουν ως εξής:  

1. ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ. Για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 60 ημερομισθίων προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού ή του Νησιού στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσιακή μονάδα για την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις. Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους του υπόψη Νομού ή Νησιού, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους όμορων Νομών ή Νησιών.  

2. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Οι υποψήφιοι, που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από το εάν είναι έγγαμοι ή άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι, μοριοδοτούνται ως εξής: §  Με μικρότερο ή ίσο των 5.000 ευρώ ετησίως με 250 μόρια §  Με μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 7.000 ευρώ με 180 μόρια §  Με μεγαλύτερο των 7.000 ευρώ και μικρότερο των 10.000 ευρώ με 100 μόρια §  Με υψηλότερο των 10.000 ευρώ με 0 μόρια §  

  3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Μοριοδοτείται ο συνεχόμενος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας ως εξής: §  Από 1 μήνα και μέχρι 6 μήνες ανεργίας 50 μόρια §  Από 6 μήνες έως και 12 μήνες ανεργίας προσαυξάνεται κατά 20 μόρια ανά μήνα ανεργίας §  Από 12 μήνες έως και 18 μήνες και επιπλέον των μορίων της 12μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 150 μόρια (ήτοι 320 μόρια) §  Από 18 μήνες ανεργίας έως και 24 μήνες ανεργίας και επιπλέον των μορίων της 18μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 200 μόρια (ήτοι 520 μόρια) Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής χωρίς να συμπληρώσουν μήνα ανεργίας δεν μοριοδοτούνται στο εν λόγω κριτήριο.  

4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. Ο πολύτεκνος γονέας μοριοδοτείται με 50 μόρια ανά τέκνο.

  5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ. Τα ανήλικα τέκνα μοριοδοτούνται με 30 μόρια ανά τέκνο μέχρι τα δύο (2) τέκνα και από τα τρία (3) τέκνα και πλέον η μοριοδότηση διαμορφώνεται στα 50 μόρια ανά επιπρόσθετο ανήλικο τέκνο.

 6. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτούνται με 50 μόρια ανά τέκνο.  

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Οι έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή χήροι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 50 μόρια, ενώ οι άγαμοιδεν μοριοδοτούνται. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική μοριοδότηση προηγείται αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση στο κριτήριο αριθμός ανήλικων τέκνων, ακολουθεί αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση στο εισοδηματικό κριτήριο και έπεται ο έχων υψηλότερη μοριοδότηση στο κριτήριο του χρόνου ανεργίας.  

Μουμουλίδης: Δικαίωση του αυτονόητου  

Το ζήτημα είχε θέσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέμης Μουμουλίδης, απευθύνοντας δημόσια επιστολή το Σεπτέμβριο προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκη, με την οποία επεσήμαινε ότι η περιοχή της Π.Ε. Κοζάνης καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, γι’ αυτό  και καλούσε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει τα κριτήρια επ’ ωφελεία των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.  Με αφορμή τις αλλαγές στα κριτήρια, ο κ. Μουμουλίδης δήλωσε τα εξής:
 «Η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ, να δεχτεί το αίτημα για επανεξέταση των κριτηρίων πρόσληψης και να προχωρήσει στην δικαιότερη κατανομή των διμήνων, αποτελεί δικαίωση του αυτονόητου. Υπερασπίζεται το δικαίωμα στην εργασία των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων, καθώς και των μακροχρόνια ανέργων. Η περιοχή μας είναι πρωταθλήτρια ανεργίας και αυτό οφείλουμε να το ανατρέψουμε. Ευχαριστώ την διοίκηση της ΔΕΗ και τον Πρόεδρο κ.Μανώλη Παναγιωτάκη, που αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία.


 Είμαι βέβαιος πως θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την άμεση απασχόληση περισσότερων ανέργων, αλλά και συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι αυτονόητο, πως υπερασπιζόμαστε με συνέπεια την διαφανή διάθεση κάθε θέσης εργασίας, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον κάθε διαδικασία προσλήψεων στα δίμηνα».

Νέα Σ.Σ.Ε. για τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ

Νέα Σ.Σ.Ε. για τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ
Σε διαδικασία προετοιμασίας για τη διεκδίκησης νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εισέρχεται η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – Μέλη της τα οποία άλλωστε και θα «τροφοδοτήσουν» το σχετικό διάλογο στα όργανα της Ομοσπονδίας.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνουν οι πρώτες επαφές και διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  προκειμένου κατ΄αρχήν να κατατεθούν οι προτάσεις των πρωτοβάθμιων Σωματείων και στη συνέχεια θα προχωρήσει η επεξεργασία και η περαιτέρω συζήτηση που θα διαμορφώσει το διεκδικητικό πλαίσιο.
Εκτός από το ζήτημα της προετοιμασίας ενόψει της νέας ΕΣΣΕ, κατά τη διάρκεια του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας , συζητήθηκε επίσης το
εξαιρετικά επείγον ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης των έμμεσα ασφαλισμένων των συνταξιούχων και εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ που εξαιτίας των νομοθετικών αλλαγών που έγιναν (ΕΦΚΑ) βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα» ως να είναι ανασφάλιστοι !!
Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ενημέρωσε το Σώμα για τις πρωτοβουλίες που πήρε και τις παρεμβάσεις που θα κάνει επιπλέον προς τα συναρμόδια υπουργεία ώστε το ζήτημα αυτό – που ενώ θα έπρεπε να έχει λυθεί  αφέθηκε να διογκωθεί περισσότερο – να επιλυθεί άμεσα.

Σε Διεθνές Συνέδριο για τον τομέα των υλικών συμμετέχει το Κέντρο Δοκιμών, Έρευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ

Στις 17 έως 22 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, διενεργείται το Διεθνές Συνέδριο EUROMAT 2017,  που αφορά τον Τομέα των υλικών και την χρήση τους στην παραγωγή και στις κατασκευές.
Στο συνέδριο αυτό συμμετέχει το κεντρικό εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ), ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο με εφαρμοσμένη  ερευνητική  εμπειρία    για περισσότερο από 40 έτη υποστηρίζοντας τη μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ Α.Ε.  σε θέματα ελέγχων και αναλύσεων που αφορούν τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιεί, την υποστήριξη συντηρήσεων των Μονάδων της, αναλύσεις καυσίμων, λιπαντικών, υπηρεσίες reverse engineering, μη καταστρεπτικών
ελέγχων, δοκιμές εξοπλισμού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (μετασχηματιστές, κινητήρες, καλώδια,  Ηλ.  Πίνακες  κλπ).
Η λειτουργία του ΚΔΕΠ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές  βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το ΚΔΕΠ είναι σε θέση να πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των προαναφερομένων δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του.
Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για την διατήρηση της Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, το ΚΔΕΠ υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΕΣΥΔ, που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΚΔΕΠ αλλά αξιολογεί και αυτές καθαυτές τις δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποιεί το ΚΔΕΠ ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων τους.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ΚΔΕΠ είναι στελεχωμένο με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό  αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από Μηχανικούς, Επιστήμονες Θετικών Επιστημών και τεχνικούς ανάλογων ειδικοτήτων με τις υπηρεσίες που παρέχει. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.
Αναγνώριση
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ρόλο του ΚΔΕΠ - στο πλαίσιο της διεύρυνσης της δραστηριότητας της ΔΕΗ ώστε να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες – αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιχείρησης Μανόλης Παναγιωτάκης στο συνέδριο Investment Opportunities in Southeastern Europe, που διοργάνωσε η ΔΕΗ το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτάκης «η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδιασμού με τη συνδρομή και την υποστήριξη έγκριτου συμβούλου. Σε λίγους μήνες θα αποσαφηνίσουμε αυτή τη στρατηγική, όμως έχουμε ήδη διαμορφωμένες και δουλεύουμε ήδη με αυτές τις στρατηγικές μας κατευθύνσεις, που είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων μας και των δραστηριοτήτων μας. Είπα ότι θέλουμε να μετατραπούμε σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας. Νομίζω ένα δείγμα έδωσε ο κ. Σταματάκης για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους θα αναπτύξουμε τη δραστηριότητά μας και άλλα προϊόντα».
Αναλυτικές πληροφορίες των δυνατοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΔΕΠ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: www.kdep.gr

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Μόνον το 3,5% των καταναλωτών έχει φύγει από τη ΔΕΗ - Πόσα "ρολόγια" έχει κάθε πάροχος

Χρήστος Στεφάνου
 
Πάνω από 240 χιλιάδες είναι πλέον οι καταναλωτές που έχουν αποχωρήσει από τη ΔΕΗ και εμπιστεύονται ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του διαχειριστή του δικτύου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι εντυπωσιακός, ωστόσο εάν αναλογιστεί κανείς ότι συνολικά στο δίκτυο οι μετρητές είναι περίπου 7,5 εκατομμύρια, τότε στην πραγματικότητα λιγότερο από το 3,5% των ενεργών πελατών έχει μετακινηθεί από τον κυρίαρχο παίκτη της αγοράς.  Συγκεκριμένα ο αριθμός των πελατών που σήμερα εμπιστεύεται ιδιώτη πάροχο είναι 244.261 και αφορά σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που έχουν φύγει από τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο περίπου το ένα τρίτο εξ αυτών, δηλαδή 84 χιλιάδες έχουν αποχωρήσει από τη ΔΕΗ μέσα στο 2017. Στο ίδιο διάστημα ο μηνιαίος μέσος όρος της απωλειών της ΔΕΗ έφτασε τους 10.500 πελάτες. Τα πιο αναλυτικά στοιχεία δίνουν μια πιο χαρακτηριστική εικόνα της αγοράς. Έτσι στη μέση τάση (μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες) έχουμε 2603 πελάτες που έχουν μετακινηθεί σε ιδιώτες παρόχους. Εδώ η πρωτιά ανήκει στην εταιρεία ΗΡΩΝ η οποία έχει 822 πελάτες της συγκεκριμένης κατηγορίας και ακολουθεί η Protergia με 602 πελάτες, με την Elpedison να έχει 538 πελάτες. Στη Χαμηλή Τάση (νοικοκυριά και μικρότεροι επαγγελματίες, καταστήματα κλπ) το μεγαλύτερο πελατολόγιο διαθέτει η Protergia με 69.277 πελάτες (όταν τον Μάρτιο διέθετε 55.900), ακολουθεί η Elpedison με 65.442 πελάτες και μετά βρίσκονται η Watt & Volt με 40.417 πελάτες και η ΗΡΩΝ με 32.616 πελάτες.  Ακολουθούν  Green (8607), ΟΤΕ Ακίνητα (6981), Volterra (6094), NRG (5133), ΕΛΤΑ (2463), Ken (2243), Volton (2214). Το αμέσως επόμενο διάστημα πάντως αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός καθώς στην αγορά θα εισέλθουν δύο εξαιρετικά δυναμικοί παίκτες που ήδη δραστηριοποιούνται στο retail  της ενέργειας και διαθέτουν σημαντικά χαρτοφυλάκια πελατών. Πρόκειται για τις εταιρείες ΕΠΑ Αττικής και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, που θα μπουν και στην αγορά του ρεύματος, διαθέτοντας σημαντικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι βρίσκονται ήδη μέσα σε χιλιάδες νοικοκυριά στα οποία και πουλάνε εδώ και πολλά χρόνια φυσικό αέριο.  Επίσης σε εξέλιξη βρίσκονται και διεργασίες και συζητήσεις για συνεργασίες, που όμως ακόμη δεν έχουν κάποια κατάληξη. Τέλος η αγορά τελεί εν αναμονή της τελευταίας δημοπρασίας του έτους, κατά την οποία αναμένεται να διατεθούν πάνω από 700MW λόγω των Penalties από τη μη επίτευξη των στόχων της συμφωνίας με τους δανειστές για την απώλεια μεριδίων της ΔΕΗ. Πάντως η ΡΑΕ εξετάζει να "σπάσει” στα δύο αυτήν την ποσότητα, προκειμένου να προκληθεί τεχνητός ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων και να κρατηθούν ψηλά οι τιμές των δημοπρασιών προς όφελος της ΔΕΗ. Εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο είναι σαφές ότι περιορίζονται σημαντικά τα περιθώρια για ακόμη πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια από τους ιδιώτες προμηθευτές.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Επεκτείνονται οι διακανονισμοί έρχεται ο "εισπράκτορας"

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η ανάθεση από τη ΔΕΗ στο σύμβουλο που θα αναλάβει το έργο να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των λογαριασμών της εταιρείας, με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο των ανεξόφλητων οφειλών. Η ανάθεση του έργου ανοίγει το δρόμο ώστε να ξεκινήσει μια πιο στενή παρακολούθηση των οφειλετών , που δεν αποκλείεται βάσει των σχετικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τη ΔΕΗ, να περιλαμβάνει και την πρόσληψη συνεργατών που θα παρακολουθούν την είσπραξη των λογαριασμών κατά το πρότυπο των εισπρακτικών. 
Συγκεκριμένα όπως είχε ζητηθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα θα αναζητά εξωδικαστικά την είσπραξη τωνοφειλών, θα τους εντοπίζει και θα επικοινωνεί μαζί τους θα διαπραγματεύεται την εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών θα συντάσσει και θα στέλνει επιστολές ειδοποίησης ή και εξώδικες προσκλήσεις με ανώτατο χρόνο
διεκπεραίωσης τους 2 μήνες. 
Στη συνέχεια και μετά από προέγκριση που θα παρέχεται από τη ΔΕΗ θα μπορεί να διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σύμβουλος που θα προσληφθεί από τη ΔΕΗ θα αμοίβεται σε συνάρτηση και με τα ποσά που θα εισπράξει από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Άλλωστε αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία, ενώ η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας αποτέλεσε και έναν από τους όρους που είχαν θέσει οι δανειστές στην αξιολόγηση.
Ταυτόχρονα ο περιορισμός των ανεξόφλητων οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοληπτική αναβάθμιση της ΔΕΗ, σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η εταιρεία επιχειρεί να βελτιώσει τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Καθώς λοιπόν η όποια ανάσχεση στην αύξηση των ανεξόφλητων οφειλών οφείλεται στα προγράμματα διακανονισμών, η εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει το τρέχον πρόγραμμα και για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν εντός του έτους προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω επιπλοκές. Με αυτόν τον τρόπο και οι οφειλέτες θα εξασφαλίζουν ότι δε θα χάσουν  το πρόγραμμα των δόσεων για τις παλιές οφειλές. 
Εκτός από το σύμβουλο για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, να αναφερθεί τέλος ότι η ΔΕΗ προχωρά και στην πρόσληψη συμβούλου που θα βοηθήσει να αναβαθμιστούν οι λογαριασμοί και η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών που σήμερα διαθέτει η εταιρεία και η οποία υπολειτουργεί.
 


(capital.gr)

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Αιμοδοσία στην ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της Ε.ΤΕ./ΔΕΗ καλεί τους κατοίκους της περιοχής και τους συναδέλφους, να αφιερώσουν για άλλη μία φορά 10 λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνοντας αίμα και σώζοντας την ίδια στιγμή την ζωή ενός συνανθρώπου μας, συμμετέχοντας στο Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας που διοργανώνεται στην περιοχή μας την ΠΕΜΠΤΗ 14 και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄
08.00-14.00 π.μ.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ
08.00-14.00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄
08.00-14.00 π.μ.
ΟΡΥΧΕΙΑ ΨΑΘΙΟΥ
08.00-14.00 π.μ.
 ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
 ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
 ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ - ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Προσφυγή ΔΕΗ στο ΣτΕ κατά ΡΑΕ για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Τη δικαστική οδό για τη διεκδίκηση των δαπανών που έχει καταβάλει για ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας) είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, η Επιχείρηση έχει ήδη αμφισβητήσει με προσφυγή που κατέθεσε στο ΣτΕ τη μεθοδολογία παλαιότερης απόφασης της ΡΑΕ για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής στα νησιά της περιόδου 2012-2013, διεκδικώντας μια διαφορά περί τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένει την τελική απόφαση της ΡΑΕ για τα ανακτήσιμα ποσά της τετραετίας 2012-2015 προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία νέων προσφυγών.

Η καταγραφή των δαπανών που έχει καταβάλει η ΔΕΗ για ΥΚΩ την περίοδο 2012-2015 και ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού αλλά και ο επιμερισμός του στους καταναλωτές σε ορίζοντα 5ετίας, αποτελούν μνημονιακή δέσμευση για τη χώρα. Την εκκαθάριση του λογαριασμού των ΥΚΩ ανέλαβε η ΡΑΕ, ξεκινώντας με τη διαδικασία των ακροάσεων των διοικήσεων της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ο στόχος για ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέχρι τον Ιούλιο του 2017 δεν επιτεύχθηκε, καθώς ο έλεγχος των στοιχείων και η μεθοδολογία που ακολουθεί η ΡΑΕ εμφανίζουν σημαντική απόκλιση σε σχέση με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Από τα όσα επισήμως έχουν διαρρεύσει, αφού η αναμενόμενη απόφαση της ΡΑΕ αναβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα τους δύο τελευταίους μήνες, το ανακτήσιμο ποσό στο οποίο καταλήγει η ΡΑΕ περιορίζεται σε 375 εκατ. ευρώ έναντι 735 εκατ. ευρώ που διεκδικεί η ΔΕΗ. Πρόκειται για διαφορά της τάξεως του 51% την οποία η ΔΕΗ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι αμφισβητεί και ότι «επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί και να αξιολογήσει με τις επίσημες αποφάσεις της ΡΑΕ».
Πάντα σύμφωνα με την "Κ", το θέμα των ΥΚΩ συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ με τη διοίκηση της εταιρείας να ενημερώνει για την πρόθεση της να προσβάλει δικαστικά την απόφαση της ΡΑΕ όταν βγει, διεκδικώντας την πλήρη ανάκτηση των ποσών που έχει δαπανήσει για ΥΚΩ. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενημερώθηκε επίσης ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ κατά παλαιότερης απόφασης της ΡΑΕ (2014) για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους παραγωγής της εταιρείας στα νησιά, που αντιπροσωπεύει και το 80% των δαπανών για ΥΚΩ σε ετήσια βάση.
Τα περιθώρια έκδοσης οριστικής απόφασης για τη ΡΑΕ, πάντως, στενεύουν, καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου καταφθάνουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, στα οποία και θα πρέπει να παρουσιαστεί η συνολικότερη πρόταση για το κλείσιμο του λογαριασμού ΥΚΩ παλαιοτέρων ετών.
Το ύψος του προς ανάκτηση ποσού για τη ΔΕΗ θα καθορίσει και την επιβάρυνση που θα φέρει για τους καταναλωτές το κλείσιμο του πακέτου των ΥΚΩ μέσω των αναγκαίων αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και η παράμετρος αυτή είναι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη συγκεκριμένη εξίσωση. Σε μια προσπάθεια αποφυγής της επιβάρυνσης των καταναλωτών η ΡΑΕ εισηγήθηκε προς τα συναρμόδια υπουργεία την κάλυψη ενός ποσού ύψους 90 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στον ετήσιο ΕΦΚ που επιβαρύνει τις ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η πρόταση, αν και στηρίχθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, συνάντησε τον σκεπτικισμό του υπουργείου Οικονομικών δεδομένης της δυσκολίας αποδοχής της από τους πιστωτές χωρίς να βρεθεί κάποιο ισοδύναμο. Κατόπιν τούτου, οι αυξήσεις για τους καταναλωτές θεωρούνται αναπόφευκτες, ενώ το ύψος τους θα καθοριστεί από το πού θα σταθεροποιηθεί τελικά το ανακτήσιμο ποσό για τη ΔΕΗ. Η ανάκτηση θα γίνει σε βάθος 5ετίας με έναρξη τον Ιανουάριο του 2018, οπότε θα εμφανιστούν και οι πρώτες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.


 https://energypress.gr/news/prosfygi-dei-sto-ste-kata-rae-gia-tis-ypiresies-koinis-ofeleias

«Παραθυράκια» για πλήρη σύνταξη στα 50 - Αναλυτικοί πίνακες για Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ


Χιλιάδες εργαζόμενοι ποτού να βγουν στην σύνταξη πολύ πριν τα 67 έτη που προβλέπει ο νόμος για την πλειοψηφία εάν έχουν καταφέρει να «κλείσουν» 25ετία στο Δημόσιο ή τα έτη ηλικίας όπως η συμπλήρωση των 50 ή των 55 εφέτος, αλλά και η έναρξη εργασίας πριν το 1993 σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ.
Τα ένσημα πριν από το 1993 είναι το κλειδί και στο ΙΚΑ για χιλιάδες εργαζόμενους ώστε να βγουν σε σύνταξη σε ηλικίες 58 ως 62 γλιτώνοντας έτσι τουλάχιστον πέντε έτη εργασίας.
Δείτε αναλυτικά:Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Το δύσκολο παζάρι με τους δανειστές για την ενέργεια

Καυτή ατζέντα στα ενεργειακά ανοίγει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους θεσμούς. Αυτές αναμένονται να πραγματοποιηθούν, σε υψηλό επίπεδο, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
Οι θεσμοί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να περάσουν από «μικροσκόπιο» το «πακέτο» των αλλαγών σε ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) και ΚΟΤ (κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο), προκειμένου να ξεκαθαριστεί το θέμα των δαπανών για την παροχή ευνοϊκής τιμολόγησης στο ηλεκτρικό ρεύμα των νησιών αλλά και των ευάλωτων καταναλωτών.
Η ΡΑΕ ως γνωστόν έχει εισηγηθεί στο υπουργείο ΠΕΝ την αναδρομική είσπραξη για τα έτη
2012-2016 συνολικού ποσού 360 εκατ. ευρώ από ΥΚΩ που παρείχε η ΔΕΗ στα νησιά. Τα 360 εκατ. ευρώ, η ΡΑΕ εισηγείται να κατανεμηθούν σε βάθος πενταετίας, ενώ προτείνει και την επιστροφή 100 εκατ. ευρώ ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον μισό ΕΦΚ για το ντίζελ που χρησιμοποιεί η ΔΕH στην παραγωγή ρεύματος των νησιών.
Επιπλέον αναμένεται να εξεταστούν και οι σχεδιασμοί για την αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής στις κατηγορίες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Οι διαπραγματεύσεις αναμένονται ζόρικες... με δεδομένες τις δυσκολίες του κρατικού προϋπολογισμού να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες ΥΚΩ.
Η πώληση των λιγνιτικών μονάδων, είναι το επόμενο μεγάλο θέμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ υπουργείου και θεσμών. Ήδη η Κομισιόν εκφράζει ενστάσεις στο προτεινόμενο σχέδιο για την παραχώρηση των ΑΗΣ Αμυνταίου και Μελίτης, ενώ ακόμη κι αν αυτό προχωρήσει το market test είναι που θα κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. Σε ένα αρνητικό ενδεχόμενο οι θεσμοί έχουν αμέσως έτοιμη την απαίτηση για διάθεση και υδροηλεκτρικών σταθμών.
Έτερο σοβαρό θέμα στην αγορά του ηλεκτρισμού είναι η εφαρμογή των υπόλοιπων παρεμβάσεων για το λεγόμενο target model με το χρηματιστήριο ενέργειας και τις επιμέρους αγορές. Οι πληροφορίες θέλουν οι διαδικασίες να εξελίσσονται σε ιδιαίτερα δύσκολες και πιθανόν το έτος του 2018 να μην έχει ολοκληρωθεί όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων και αλλαγών.
Τέλος μεγάλο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η εφαρμογή και των υπόλοιπων αλλαγών που αφορούν την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Η απομάκρυνση της ΔΕΠΑ από το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της ΕΠΑ αλλά και οι αποζημιώσεις που εγείρουν οι ξένοι επενδυτές στις τελευταίες λόγω της απόσχισης του δικτύου διανομής από την εμπορία αναμένεται επίσης να πάρουν μεγάλο χρόνο στις διαπραγματεύσεις υπουργείου ΠΕΝ με τους θεσμούς.

(Χρ. Κολώνας, euro2day.gr)

Ποια χώρα και γιατί πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα στον πλανήτη;

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η πιο καθαρή μορφή ενέργειας κι αποτελεί βάση για όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Η Αυστραλία είναι μια από τις πλουσιότερες ενεργειακά περιοχές στον πλανήτη, έχει και κάρβουνο και φυσικό αέριο και ουράνιο, ωστόσο η Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας έχει καταντήσει να είναι η πρώτη στα μπλακ άουτ περιοχή του ΟΟΣΑ, καθώς θεώρησαν πως βάζοντας αιολικά και Φ/Β θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους αποσυρόμενους λόγω ηλικίας θερμικούς τους σταθμούς.
Από την 1η Ιουλίου 2017 σε κάποιες Πολιτείες υπήρξαν αυξήσεις τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε μέσα στον Αύγουστο η Αυστραλιανή εταιρεία συμβούλων MarkIntell κυκλοφόρησε δείκτες για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις Πολιτείες της Αυστραλίας και τάραξε τη μακαριότητα των Αυστραλών, καθώς ...
τα αποτελέσματα τα βλέπετε στην πιο πάνω εικόνα: οι πολίτες της Νότιας Αυστραλίας πληρώνουν ΤΡΕΙΣ (3) φορές ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα απ' τους πολίτες των ΗΠΑ και, βεβαίως, το πιο ακριβό ρεύμα όχι μόνο στην ήπειρο της Αυστραλίας, αλλά σ' ολόκληρο τον πλανήτη!

Η έκθεση της MarkIntell τάραξε τα νερά και μια άλλη εταιρεία συμβούλων, η Leading Edge Energy, παρουσίασε το πιο πάνω διάγραμμα, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ΠΡΟ φόρων, πιθανά προκειμένου να εμφανίσει την Πολιτεία της Βικτόρια πάνω απ' τη Νότια Αυστραλία. Ωστόσο και το δικό τους συμπέρασμα ήταν το ίδιο, οι Αυστραλοί πληρώνουν το πιο ακριβό ρεύμα στον πλανήτη. 
Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και στο Facebook, στη διεύθυνση Greeklignite! Πατήστε "Μου αρέσει" (Like) στη σελίδα μας, για να έχετε πιο άμεση ενημέρωση! Και να επισκέπτεστε τακτικά το ιστολόγιο για να δείτε τις αναρτήσεις, καθώς το Facebook δεν είναι βέβαιο πως θα σας στείλει σχετική ειδοποίηση. 
Το πολύ γελοίο της όλης υπόθεσης είναι πως το οικονομικό έτος 2016-17 η Αυστραλία εξήγαγε 268 εκατομμύρια τόνους κάρβουνου για ηλεκτροπαραγωγή (και 218 εκατ. τόνους για μεταλλουργία), έναντι εγχώριας κατανάλωσης 72 εκατομμυρίων τόνων (BP Statistical Review of World Energy, στοιχεία για το 2016). Αντί να καίει το κάρβουνο επιτόπια και να εξασφαλίζει φθηνό και αξιόπιστο ηλεκτρισμό για τους πολίτες της, η Αυστραλία στέλνει το κάρβουνό της να παράξει ηλεκτρισμό στην Ασία. Αλλά εάν η Αυστραλία ανησυχεί πραγματικά για τις εκπομπές CO2 και γι' αυτό βάζει αιολικά και Φ/Β, θα πρέπει να ξεκινήσει κλείνοντας τη βιομηχανία εξαγωγών κάρβουνου, όλα τα υπόλοιπα είναι και υποκρισία και ανοησία.
Τα ακριβά τιμολόγια ηλεκτρισμού της Αυστραλίας υπονομεύουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και ήδη το Μάρτιο είχαμε δει πως η Coca Cola Amatil αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιο που είχε επί 80 χρόνια στην Αδελαΐδα και να μεταφέρει τις δραστηριότητες στο Μπρισμπέιν. Μέσα στο 2017 κλείνει επίσης τελείως η αυτοκινητοβιομηχανία της Αυστραλίας, καθώς η Ford έκλεισε πέρυσι δυο εργοστάσια που είχε απ' το 1925 στη Βικτόρια, η Toyota κλείνει τον Οκτώβριο το εργοστάσιο που είχε ανοίξει πριν 54 χρόνια στη Βικτόρια και η General Motors θα κλείσει επίσης τον Οκτώβριο το εργοστάσιο που κατασκεύαζε τα Holden στη Νότια Αυστραλία. Πλέον, χάρη στην παγκοσμιοποίηση και την ακριβή ενέργεια, η παραγωγή αυτοκινήτων της Αυστραλίας, μαζί με τις εκπομπές CO2, μεταναστεύουν στην Ασία. Πίσω μένει μόνο η "σωτηρία του πλανήτη". Α, και η ανεργία ...
Τα πάντα ωστόσο -και στην Αυστραλία- ξεκινούν απ' την υποτιθέμενη "απελευθέρωση" της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει μετατρέψει τους πολίτες σε ομήρους ενός ολιγοπωλίου που συστηματικά ανεβάζει τις τιμές: σύμφωνα με τη Leading Edge Energy, οι πολίτες καλούνται να ψάχνουν τα "ψιλά γράμματα" πολύπλοκων συμβολαίων προκειμένου να βρουν ένα κατάλληλο για τις ανάγκες τους. Υπάρχουν χρεώσεις για την αλλαγή προμηθευτή και οι "προσφορές" διαρκούν 1-2 χρόνια για συμβόλαια διάρκειας 5-6 ετών. Είναι αυτό που κοινώς λέμε πως "κοιτούν να βάλουν τον πελάτη μέσα στο μαγαζί, για να τον μαδήσουν με την ησυχία τους". Κάτι παρόμοιο μ' αυτό που ήδη ζούμε στην Ελλάδα με την περίφημη "απελευθέρωση" της αγοράς τηλεπικοινωνιών, που πληρώνουμε πανάκριβες τιμές για τεχνολογικά παρωχημένες υπηρεσίες

Η προπαγάνδα διαρκώς συγκρίνει τη σημερινή κατάσταση με την κατάσταση που ήταν ο ΟΤΕ πριν 40 χρόνια, αλλά αρνείται πεισματικά να συγκρίνει π.χ. με την κατάσταση στη Ρουμανία, που δίνει πολύ καλύτερες υπηρεσίες σε πολύ χαμηλότερες τιμές και δεν συζητάμε και για Δυτική Ευρώπη. Αλλά και η σταθερή τηλεφωνία μετατρέπεται πλέον σε "ευρυζωνική", δηλαδή μέσω μόντεμ, καθώς αυτό αυξάνει τα κέρδη των εταιρειών. Αυτό ωστόσο σημαίνει πως αν δεν έχεις ρεύμα, για να δουλεύει το μόντεμ, δεν θα έχεις και τηλέφωνο, κατάσταση που μειώνει την ασφάλεια των πολιτών σε έκτακτες καταστάσεις. Αλλά ποιος να ενδιαφερθεί για τους πολίτες;
 

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ

Η είδηση για το σημερινό εργατικό δυστύχημα στο Ορυχείο Καρδιάς γέμισε με θλίψη αλλά και αγανάκτηση όλους τους εργαζόμενους στον Ομιλο ΔΕΗ. Θλίψη για την απώλεια ενός εργαζόμενου και πατέρα δυο ανήλικων παιδιών και αγανάκτηση για ενα ακόμη συμβάν που μεγαλώνει τον μακάβριο κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ.
Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η διερεύνηση των συνθηκών κάτω απο τις οποίες έγινε το δυστύχημα πρέπει να είναι εξαντλητική και με την άμεση εμπλοκή και της Επιθεώρησης Μεταλλείων (για το ρόλο της οποίας τόσο τα πρωτοβάθμια σωματεία όσο και η Ομοσπονδία έχουν επανειλημένα κάνει εκκλήσεις) ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες νέων εργατικών ατυχημάτων αλλά και για να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν.
Για μια ακόμη φορά καλούμε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους να προνοούν και να λαμβάνουν ολα τα απαραίτητα μέτρα γιατι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

Στην οικογένεια του άτυχου συναδέλφου εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Νέο όριο ηλικίας για διορισμό στον ΔΕΔΔΗΕ

Στον καθορισμό νέων ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε προβλέπει απόφαση που εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη.
Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται ως νέο όριο ηλικίας το τεσσαρακοστό (40ο) έτος, για τις εξής κατηγορίες και ειδικότητες: Κατηγορία Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κατηγορία Προσωπικού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κατηγορία Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Ο λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση για το νέο όριο ηλικίας για διορισμό είναι ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) απαιτείται να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία, τίθενται επικεφαλής συνεργείων που εκτελούν εξωτερικές εργασίες κατασκευής και συντήρησης σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα και έχουν την ευθύνη ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή δύσβατες περιοχές, ενώ απαιτείται καλή φυσική κατάσταση και άμεση ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, οι δε Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), απαιτείται να διαθέτουν αυξημένες ικανότητες οι οποίες αποκτώνται με τη συχνή ενασχόληση σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα, μετασχηματιστές ισχύος και μέτρησης καθώς και σε ειδικό εξοπλισμό αυτών των εγκαταστάσεων, ενώ συμμετέχουν σε συνεργεία συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών με απαιτήσεις όπως αναρρίχηση και εργασία πάνω σε στύλους, εργασία σε υπόγειους χώρους, συνθήκες δηλαδή εργασίας που απαιτούν αντοχή, δύναμη, αμεσότητα αντανακλαστικών, δυνατότητα ανταπόκρισης υπό συνθήκες έντασης και πίεσης, η οποία ανταπόκριση είναι εξαιρετικά δύσκολη για άτομα που έχουν μειωμένη, λόγω ηλικίας, προσαρμοστικότητα.

 https://energypress.gr/news/neo-orio-ilikias-gia-diorismo-ston-deddie

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΔΕΗ για ΥΚΩ-ΚΟΤ: Δεν γίνεται να επωμιζόμαστε εμείς τις ευθύνες της Πολιτείας


Η ΔΕΗ δεν μπορεί να επωμίζεται ευθύνες που ανήκουν στην Πολιτεία, υποστηρίζει η Επιχείρηση σε ανακοίνωσή της με αφορμή την ανακοίνωση για τις ΥΚΩ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι στο ΚΟΤ πρέπει να δίνονται κουπόνια στους δικαιούχους και να επιλέγουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους.
Πιο αναλυτικά, η ΔΕΗ σημειώνει τα εξής:
"Η ΔΕΗ θεωρεί αυτονόητο ότι η κοινωνική και οικονομική πολιτική πρέπει να ασκείται από το κράτος. Δεν είναι νοητό ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονου
ανταγωνισμού και με μνημονιακή υποχρέωση τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά σε επίπεδα κάτω του 50%, να επωμίζεται η επιχείρηση ευθύνες που ανήκουν στην Πολιτεία.
-    Αναφορικά με τον ειδικό φόρο καυσίμου τον οποίο πληρώνει η ΔΕΗ για το Diesel και το Μαζούτ των μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών η Επιχείρηση, προκειμένου να μην επιβαρύνεται η ίδια αλλά και να μειωθούν τα ποσά των ΥΚΩ έχει ζητήσει την απαλλαγή της από το 2005 (!).
Αίτημα απολύτως εύλογο καθώς η ίδια η Πολιτεία της έχει αναθέσει την τροφοδοσία των νησιών με τις ίδιες τιμές με αυτές της ηπειρωτικής χώρας. Το αίτημα αυτό της ΔΕΗ δεν έγινε δεκτό από την τότε κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αποφυγής… λαθρεμπορίου καυσίμων!!!
-    Σε ότι αφορά στο κοινωνικό τιμολόγιο η ΔΕΗ φρονεί ότι οι δικαιούχοι καταναλωτές θα πρέπει να επιδοτούνται από το κράτος, π.χ. με ειδικά κουπόνια, και να επιλέγουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους. Με το ισχύον σήμερα καθεστώς οι εν λόγω καταναλωτές, όντας μη ελκυστικοί για τους άλλους προμηθευτές, παραμένουν αποκλειστικά (100%) στη ΔΕΗ. Έτσι αφενός η ΔΕΗ επιβαρύνεται με ποσά της τάξης των 80 εκ. Ευρώ το χρόνο, συνεπεία της υποανάκτησης των ΥΚΩ και της ασυνέπειας μεγάλου μέρους των καταναλωτών αυτών, και αφετέρου υφίσταται ένα ακόμη εμπόδιο στο άνοιγμα της αγοράς, καθώς η ενέργεια που καταναλώνεται για ΚΟΤ είναι της τάξης του 5 – 6% της συνολικής.
-    Τέλος σε ότι αφορά στα ποσά που δημοσιεύονται για την ανάκτηση από τη ΔΕΗ των ΥΚΩ από το 2012 και εντεύθεν, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί και να αξιολογήσει τις επίσημες αποφάσεις της ΡΑΕ.
Τονίζει ωστόσο ότι δημόσιες προσωπικές τοποθετήσεις και διαρροές απάδουν προς το επιβαλλόμενο κύρος και εγκυρότητα μιας Ανεξάρτητης Αρχής".